Adres siedziby PO PTMSiZP:

35-959 Rzeszów,Al. mjr. W. Kopisto 2a  (pok.216)

NIP: 517 035 63 65   

Regon: 000802662-00030

KRS: 0000019917

Nr konta bankowego

56 1020 4391 0000 6502 0077 0529

adres mailowy: admin@zdrowiepubliczne-rzeszow.pl