Podkarpacki Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego z siedzibą w Rzeszowie został utworzony na mocy Uchwały Nr 1/2007 Zarządu Głównego PTMSiZP z dnia 30 maja 2007 r.

 

Obecnie w skład Zarządu PO PTMSiZP, na podstawie Uchwały Nr 1/2016 z dnia 31.03.2016 r., wchodzą następujące osoby:

 • dr n. med. Wacław Kruk - Prezes
 • dr n. o zdr. Grażyna Hejda - V-ce Prezes
 • dr hab. n. o zdr. Monika Binkowska- Bury - V-ce Prezes
 • mgr Iwona Kuźniar - Sekretarz
 • mgr Paweł Kuna - Skarbnik
 • dr n. med. Beata Penar- Zadarko - Członek Zarządu
 • dr n. o zdr. Filip Osuchowski - Członek Zarządu

 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

 • dr adw. Małgorzata Paszkowska - Przewodnicząca
 • dr n. med. Małgorzata Marć - Sekretarz
 • dr n. o zdr. Zdzisława Chmieli - Członek

 

Celem Towarzystwa jest:

 1. Pogłębienie społecznego charakteru ochrony zdrowia ludności oraz rozwijanie i upowszechnianie metod i osiągnięć naukowych w dziedzinie medycyny społecznej i zdrowia publicznego.
 2. Zachęcanie i wdrażanie swych członków do pracy naukowej w zakresie dyscyplin związanych z działalnością Towarzystwa.
 3. Podnoszenie poziomu zawodowego, naukowego i etycznego członków Towarzystwa.